Samen maken we

er een

mooie school van

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen, over bijvoorbeeld de dagindeling, het meenemen van tussendoortjes, het maken van een afspraak met de leerkracht/schoolleiding of over schoolactiviteiten.

Algemene vragen

Wat zijn jullie schooltijden?
Waar kan ik mijn kind het beste ophalen?
Wat kan mijn kind meenemen als ’10-uurtje’ of lunch?
Hoe gaan wij om met verjaardagen en traktaties?
Hoe kan ik mijn kind afmelden als hij/zij ziek is?
Wat zijn de afspraken over de pleinwacht?
Waar kan ik parkeren?
Wat is GVO of HVO?
 

Vragen over bewegingsonderwijs

Heeft mijn kind gymspullen nodig?
Waar worden gymlessen gegeven?
Is er een vakleerkracht?
Wordt er schoolzwemmen verzorgd op De Sprenge?
 

Vragen van nieuwe ouders

Vanaf wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
Mijn kind heeft een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte, kan de school hier aan voldoen?
Ik zoek een school voor mijn kind vanwege een verhuizing naar Emst, hoe weet ik De Sprenge bij ons past?
Vanaf wanneer mag mijn kind naar school?
Wat kost een basisschool?
Mag mijn kind eerst komen wennen op school?
 

Vragen over contact met school

Ik wil weten hoe het met mijn kind gaat in de klas, kan ik een afspraak maken met de leerkracht?
Ik wil de leerkracht voor schooltijd iets belangrijks vertellen over mijn kind, kan dat?
 

Wat zijn jullie schooltijden?

Wij werken met een continurooster.
We starten om 8:30 uur en eindigen om 14:30 uur.
Op woensdag eindigen we om 12:15 uur.
De kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag om 12:00 uur vrij.

Waar kan ik mijn kind het beste ophalen?
Ouders van groep 1 t/m 4 kunnen wachten op het ‘perronnetje’ voor de school.
De groepen 1 t/m 4 komen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. 
Leerlingen van groep 5 t/m 8 verlaten de school via de bovenbouwuitgang.

Wat kan mijn kind meenemen als ’10-uurtje’ of lunch?
Wij zijn voorstander van een gezonde pauzehap en lunch op onze school. Op school zijn voldoende koelkasten zodat gezond beleg voor de lunch goed bewaard kan blijven. Koolzuurhoudende frisdranken zijn verboden. Wij gaan er van uit dat ouders bewuste keuzes maken als het gaat om de inhoud van de broodtrommel van hun kinderen. 

Hoe gaan wij om met verjaardagen en traktaties?
Wanneer een kind in de klas zijn verjaardag viert, gebeurt dit doorgaans om 10:00 uur. Kinderen mogen in de klas trakteren, en ook hier gaat onze voorkeur uit naar gezonde traktaties. Na het vieren van de verjaardag in de klas, mag de leerling met twee klasgenootjes de klassen rond, zodat de andere leerkrachten een felicitatie kunnen schrijven op een zelf gekozen verjaardagskaart. Foto's maken in groep 1-2 mag in overleg met de betreffende leerkracht. Omdat wij rekening hebben te houden met de vernieuwde wetgeving AVG, en daarbij de wensen van andere ouders, is er geen mogelijkheid om te filmen in onze groepen. 

Hoe kan ik mijn kind afmelden als hij/zij ziek is?
Afmelden kan telefonisch vanaf 8:00 uur op het telefoonnummer 0578-661525. Op sommige momenten is de periode voor 8:30 uur vrij druk, wij doen echter altijd ons best om goed bereikbaar te zijn. Mocht u geen contact krijgen, dan kunt u het na 8:30 uur natuurlijk nogmaals proberen.
We hebben de afspraak dat als kinderen afwezig zijn zonder afmelding, de leerkracht na 8:30 uur contact opneemt met zijn/haar ouders.

Wat zijn de afspraken over de pleinwacht?
Vanaf 8:15 uur staat er op het plein een leerkracht om toezicht te houden.
In de ochtend- en middagpauze gaan er leerkrachten met de kinderen mee naar buiten. 

Waar kan ik parkeren?
Rond 8:30 uur is het vaak druk rondom onze school. Wij houden graag rekening met onze buren. Daarnaast vinden we de veiligheid van onze kinderen erg belangrijk. Veel kinderen komen lopend of per fiets naar school. Er is in de straten rondom de school voldoende parkeergelegenheid en willen u dan ook vragen hier gebruik van te maken. Ook qua verkeersveiligheid maken we van onze school graag samen een fijne plek.

Wat is GVO of HVO?
Op De Sprenge wordt Godsdienstig Vormings Onderwijs (GVO) en Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO) gegeven. Dit vormingsonderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van ouders aan hun kinderen gegeven. Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.
GVO/HVO wordt gegeven door een vakleerkracht in groep 5 t/m 8. Elke week volgen leerlingen een les van drie kwartier. Ouders maken hun keuze voor de start van het nieuwe schooljaar kenbaar door middel van een keuzeformulier. Het is mogelijk om geen van beiden te kiezen. Het is niet mogelijk om gedurende het jaar over te stappen.

Vragen over bewegingsonderwijs

Heeft mijn kind gymspullen nodig?
Ja, vanaf groep 1 krijgen kinderen bewegingsonderwijs op onze school. Gymspullen zijn om verschillende redenen prettig voor uw kind. Gymschoenen zijn ook om hygiënische redenen belangrijk. In verband met de veiligheid mogen kinderen niet gymmen op sokken. Blote voeten zijn ook om deze reden niet wenselijk.

Waar worden gymlessen gegeven?
Voor de groepen 1-2 hebben wij binnen de school beschikking over een speelzaal. Voor de overige groepen maken we sinds 2017 gebruik van de vernieuwde zaal van ‘De Hezebrink’. Deze biedt qua ruimte en materiaal meer dan voldoende mogelijkheden om op een uitdagende manier bewegingsonderwijs aan te kunnen bieden.

Is er een vakleerkracht?
Ja, een groot deel van onze lessen bewegingsonderwijs worden verzorgd door onze gymconsulent Emiel Diender. Hij is vakdocent binnen onze stichting, en biedt uitdagende gymlessen voor de groepen 1 t/m 8. Daarnaast worden onze gymlessen uitsluitend verzorgd door bevoegde leerkrachten.

Wordt er schoolzwemmen verzorgd op De Sprenge?
Ja, in samenwerking met de gemeente en zwembad ‘De Koekoek’ in Vaassen is er eens in de twee weken schoolzwemmen in groep 5-6. Leerlingen hebben dan ook doorgaans twee jaar lang schoolzwemmen. De (donder)dagen dat schoolzwemmen gepland staat worden aangegeven op de uitgegeven jaarkalender, en de agenda op deze site.

Vragen van nieuwe ouders

Vanaf wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat hij of zij drie jaar is. In verband met onze langetermijnplanning hebben we graag een duidelijk beeld van het aantal leerlingen dat we mogen verwelkomen.

Mijn kind heeft een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte, kan de school hier aan voldoen?
Als uw kind een specifieke zorg- of onderwijsbehoefte heeft, kunt u dit aangeven bij de schoolleiding wanneer u een afspraak maakt. 

Ik zoek een school voor mijn kind vanwege een verhuizing naar Emst, hoe weet ik De Sprenge bij ons past?
Maak een afspraak met de schoolleiding. Wanneer er sprake is van zij-instroom kijken we niet alleen naar het leerlingaantal in een groep, maar ook naar de zorgbehoefte.

Vanaf wanneer mag mijn kind naar school?
Uw kind mag officieel vanaf zijn vierde verjaardag naar school.

Wat kost een basisschool?
Omdat alle kinderen recht hebben op onderwijs is het basisonderwijs gratis. Wel bestaat er de 'vrijwillige ouderbijdrage' die op onze school geïnd wordt in samenspraak met onze ouderraad. Van deze bijdrage worden verschillende feestelijke activiteiten georganiseerd. Ook betaalt u zo mee aan de schoolreis van uw kind. Heeft u voor uw kind ondersteuning nodig op financieel gebied dan kunt u terecht op www.leergeldnoordveluwe.nl of www.kindpakket.nl  

Mag mijn kind eerst komen wennen op school?
In aanloop naar het starten op school, mogen kinderen komen wennen. Afspraken hiervoor worden gemaakt met de leerkracht van de groep waar het kind geplaatst wordt. Gangbaar voor groep 1 is hierbij een wenperiode van acht weken, één dagdeel per week.

Vragen over contact met school

Ik wil weten hoe het met mijn kind gaat in de klas, kan ik een afspraak maken met de leerkracht?
We organiseren vaste gespreksmomenten waarop ouders en leerkrachten in gesprek gaan. Een goede samenwerking vinden we echter zeer belangrijk. Kom daarom gerust langs als u een extra afspraak wilt maken.

Ik wil de leerkracht voor schooltijd iets belangrijks vertellen over mijn kind, kan dat?
We merken dat ouders soms voor schooltijd belangrijke informatie willen delen met de leerkracht. De periode voor schooltijd is soms erg druk, waardoor het er niet van komt. Wilt u iets belangrijks doorgeven aan de leerkracht, dan vinden we het fijn als u om 8:00 uur even belt. 
Een afspraak maken buiten schooltijd is uiteraard ook mogelijk.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.