Samen maken we

er een

mooie school van

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Activiteiten

Activiteiten op De Sprenge
Buiten het dagelijkse lesprogramma om vinden wij het erg belangrijk om op gepaste wijze aan te sluiten bij verschillende vieringen en activiteiten. Met hulp van onze enthousiaste en actieve ouderraad vieren wij bijvoorbeeld feesten als Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ook de Koningsspelen worden zo bij ons op een gezellige manier beleefd. De momenten waarop wij dit organiseren kunt u terugvinden op onze jaarkalender, de agenda op deze site of in onze maandinfo.

Overige activiteiten
Gedurende het schooljaar worden er buiten het normale lesprogramma verschillende activiteiten georganiseerd. Vanuit een bepaald vakgebied of thema zijn er bijvoorbeeld bezoekjes buiten school, of worden er gastlessen in de klassen gegeven. Van deze activiteiten of vieringen doen wij graag verslag door hiervan een stukje te plaatsen op de site, onze maandinfo of Facebook. 

Schoolreis en schoolkamp groep 7-8
Jaarlijks gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. Hierin maken we doorgaans de keuze om met de groep 1 t/m 4 en 5-6 gesplitst te gaan. Groep 7-8 sluit het schooljaar op gezellige wijze af met een schoolkamp van drie dagen.

Opstarten en afsluiten
Ons schooljaar start traditiegetrouw met deelname aan de optocht van het Emsterfeest. Vanuit een wisselend thema geven geeft de deelname binnen deze optocht altijd een kleurrijk en feestelijk beeld van de sfeer op onze school. Aan het einde van het jaar sluiten wij af met het eindejaarsfeest. Ook hier is er gedurende deze dag aan de hand van een thema een gezellig programma opgesteld. Zowel bij het organiseren van deelname aan deze optocht, als bij eindejaarsfeest kunnen kunnen wij niet zonder de hulp van enthousiaste ouders.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.