Welkom op

onze school

Visie en missie

Algemeen
Wij zijn een school voor algemeen toegankelijk, openbaar, onderwijs. Openbaar onderwijs staat open voor alle mensen. Ons onderwijs is een samenkomst van alle beschouwingen waarbij we leren van verschillen en ons richten op overeenkomsten.
Samen bouwen aan een betere toekomst voor een wereld waarin wederzijdse verdraagzaamheid en respect sterk tot ontwikkeling komen.

De Sprenge Emst 
Een mooie openbare school waar iedereen welkom is en waar we trots op zijn.

"De school die gewoon bij je past" is het motto van onze school.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich op hun eigen manier te ontwikkelen en waar ze zichzelf kunnen zijn. De school staat centraal in de gemeenschap en is op een mooie manier onderdeel van het gezellige dorp Emst.

Schoolgrootte en situering
De school telt rond de 90 leerlingen. Zij zijn verdeeld over vier combinatiegroepen.
De leerlingen die onze school bezoeken komen veelal uit het dorp en buitengebied van Emst.
Ook omdat de school midden in het dorp staat, speelt zij een duidelijke rol in activiteiten die binnen het dorp plaatsvinden.
Tevens is er een goede samenwerking met de bijvoorbeeld de peuterspeelzaal en de speeltuinvereniging.

Ieder kind mag er zijn
Er wordt op onze school veel aandacht aan het ‘samen beleven’ besteed. We ontwikkelen activiteiten die we met de hele school uit kunnen voeren. Ieder kind mag er zijn. De kleinschaligheid van onze locatie biedt veiligheid en rust.

Het klimaat van de school
Wij werken graag in een vertrouwde en veilige omgeving. Het beleidsmatig werken en de methodiek van KickFit! en Breinhelden helpt ons hierbij.
We werken op een positieve en opbouwende manier samen met onze kinderen en ouders/verzorgers. We willen dat de kinderen met plezier onze school bezoeken. Samen hebben wij hiervoor regels en afspraken gemaakt. Deze zijn ‘kindvriendelijk’ en positief beschreven. ‘Je mag niet rennen in de gang’ wordt: ‘Onze gang is een wandelgebied’. Samen maken wij er zo een fijne school van.

Missie
Op de Sprenge werken leerkrachten en ouders samen aan passend onderwijs voor alle kinderen. De basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en sociale ontwikkeling staan centraal. Zo is leren een sociaal gebeuren: we leren met elkaar en van elkaar.

Visie
De kinderen krijgen veel leerstof aangeboden. De leerkrachten geven de kinderen vertrouwen en belonen veel. Voor kinderen die zorg nodig hebben is er extra aandacht. 
 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook!