Schooltijden

Start continurooster
Vanaf 8 januari 2018 starten wij met het zogenaamde continurooster. Wij sluiten hierbij aan bij een wens die geruime tijd onder onze ouders leeft. Middels een stemming bleek er een groot draagvlak te zijn voor invoering van dit rooster. Binnen een continurooster gaan kinderen tussen de middag niet naar huis. Opvang wordt dan ook verzorgd door de leerkrachten.

Schooltijden
Het vastgelegde continurooster gaat uit van lesdagen van 8:30 tot 14:30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De groepen 1 t/m 4 hebben hierbij op vrijdag les tot 12:00 uur.
Op woensdag wordt er les gegeven tot 12:15 uur.

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie       22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie        24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede Vrijdag       19 april
Meivakantie          22 april t/m 3 mei 2018
Hemelvaart           30 mei (31 mei lln ook vrij)
2e Pinksterdag     10 juni
Zomervakantie     19 juli t/m 30 augustus 2019

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook!