Schooltijden

Start continurooster
Op onze school werken wij met het zogenaamde continurooster. Binnen een continurooster gaan kinderen tussen de middag niet naar huis. Zij eten en drinken tussen de middag op school. Opvang wordt dan ook verzorgd door de leerkrachten.

Schooltijden
Het vastgelegde continurooster gaat uit van lesdagen van 8:30 tot 14:30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
De groepen 1 t/m 4 hebben hierbij op vrijdag les tot 12:00 uur.
Op woensdag wordt er les gegeven tot 12:15 uur.

Vakanties en vrije dagen
De vakanties en studiedagen staan in de Agenda

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook!