OR en MR

Onze ouderraad
De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die met ons meedenken en helpen binnen de school. Zij verlenen hulp bij feesten, klassenavonden, schoolreizen en hebben ook een functie als klassenouder. De O.R. komt geregeld samen om overleg te plegen. Ook beheert de O.R. het schoolfonds. 

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is tevens een medezeggenschapsraad verbonden. De M.R. heeft vertegenwoordigers  van het schoolteam en van de ouders. De M.R. heeft adviesrecht en soms instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen. 

G.M.R.
Naast de medezeggenschapsraad is er de G.M.R. (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). Iedere M.R. is hierin vertegenwoordigd en zij adviseert de bestuurscommissie over zaken die betrekking hebben op alle openbare basisscholen van de Proo scholen.
 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.