Continurooster

Sinds de start van het kalenderjaar 2018 werken wij op onze school met het zogeheten 'continurooster'. Dit houdt in dat kinderen tussen de middag niet meer naar huis gaan en dus lunchen op school. De invoering van het continurooster is voortgekomen uit de wensen van de ouders van onze school. Middels een stemming onders ouders bleek in het afgelopen jaar dat er een ruime meerderheid vóór invoering van dit rooster is. Wij waren dan ook van mening dat wij dit rooster zouden invoeren bij voldoende draagvlak onder ouders. 

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling en zal later worden geüpload.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook!